Darbo užmokestis

Paskeblta: 2018-03-14 Atnaujinta: 2019-05-27

Eil.

Nr.

Pareigybė

Etatų skaičius

1.

Direktorius

1

2.

Direktoriaus pavaduotojas bendriems reikalams

1

3.

Specialistė

1

4.

Treneris

5,5

5.

Darbininkas

1,5

6.

Valytoja

2

7.

Vairuotojas

1

 

Iš viso:

13